Đi shopping cùng vợ, thanh niên trốn vào phòng thay đồ ngoại tình cùng nhân viên