Vietsub - Lòng Đố Kỵ (Tập Cuối - Kế Hoạch Trả Thù)