[Việt Nam] Mò cặc thằng bạn cùng phòng đang nằm chơi game trên điện thoại